Editor- Raju Bitturwar - 7756948172 | athwadividrbha@gmail.com

Follow Us

recent/hot-posts

Recent posts

ज्येष्ठ साहित्यिक शशिकलाताई गावतुरे  राज्यस्तरीय महिला साहित्य संमेलनाच्या संमेलनाध्यक्ष ! Veteran writer Sasikalatai Gavture of the State Level Mahila Sahitya Sammelan President of the conference!
राज्यस्तरीय महिला साहित्य संमेलनाच्या संमेलनाध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ साहित्यिक शशिकलाताई गावतुरे ! #of the State Level Women's Literary Conference Senior writer Sasikalatai Gavture as the president of the meeting!
मूल येथे पहिले राज्यस्तरीय महिला साहित्य संमेलन! First State Level Women's Literary Conference at Mool!
मूल येथे पहिले राज्यस्तरीय महिला साहित्य संमेलन! #First State Level Women's Literary Conference at Mool!
आज खंडग्रास चंद्रग्रहण ! Today's lunar eclipse!
मी माझ्या पगारात समाधानी आहे ! I am satisfied with my salary!
गांधीजी...! gandhiji...!
गांधीजी...! gandhiji...!