खोटे दस्तऐवज सादर करून कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासकीय मंडळावर पद ग्रहण करणाऱ्यावर त्वरीत कार्यवाही करा!  • DMA च्या पत्रकार परिषदेत मागणी !

चंद्रपुर : पोंभुर्णा कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये खोटया ददस्ताऐवजांच्या आना पदग्रहण केल्याबाबत माहीती मिळाली असता माहीतीच्या अधिकाराखाली कागदपत्राची मागणी केली व त्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन केले
असता गैरअर्जदाराने कागदपत्रात हेराफेरी करून धोखाधडी करून प्रशासकाचे पद प्रशासक ग्रहण करणाऱ्यांवर त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी, यासाठी DMA मध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत उलगुलान संघटनेच्या वतीने संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजूभाऊ झोडे, जिल्हा संयोजक रुपेश निमसरकार, आदी कार्यकर्त्यांनी केली.
सविस्तर वृत्त असे की, चक घोसरी येथील श्री. दामोदर येल्ला चिमलवार यांच्या सर्वे नं.123 /1 या जमीनीच्या सातबारावर खोडतोड करून गाव चक घोसरीच्या ऐवजी थेरगाव तसेच तालुका मुल च्या ऐवजी पोंभुर्णा केले व दामोदर येल्ला चिमलवार यांच्या सोबत
लिलाबाई विलास कावटवार व आशिष विलास कावटवार असे खोटे नाव संगणकादवारे केले आणि तो खोटा सातबारा खरं आहे म्हणून दि. 4/2/2020
रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या समक्ष शपथपत्र केले आणि खोटया
दस्ताऐवजांच्या आधारे प्रशासक पद ग्रहण करण्याकरीता खरे दस्ताऐवज म्हणुन
उपयोग केले. तसेच अतिक अहेमद कुरेशी हे जनता विदयालय, पोंभुर्णा येथे शिक्षक म्हणुन नोकरी तसेच नगरपंचायत पोंभुणर्णा येथे नगरसेवक या पदावर असतांना सुध्दा
फक्त शेती व्यवसाय करतो म्हणुन खोटे शपथपत्र सादर केले. त्यामुळे कृषी उत्पन्न
बाजार समिती व शासनासोबत धोकाधडी व फसवेगीरी केली आणि जो कोणी खरा
उमेदवार होता त्याला त्याच्या लाभापासुन वंचीत ठेवले. स्वतःच्या अवैध फायदया
करीता खोटे दस्ताऐवज तयार करून खरे आहे म्हणुन उपयोग केला म्हणुन
गैरअर्जदारावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.अशी मागणी उलगुलान संघटनेच्या वतीने संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजूभाऊ झोडे, जिल्हा संयोजक रुपेश निमसरकार, आदी कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

वरील बातमी आपल्या वृत्तपत्रातून व इलेक्ट्रॉनिक मिडियातून प्रकाशित करावी

Post a Comment

0 Comments