माय मने====================

माय मने पोट्ट्याले ह्या, झोंबलं काव भूत
आभाराकं पायत रायते, निरा मुट मुट

बरस तोंडात धरुन , मूलूक मूलूक हासते
दातदाळा सोडून शान, वठालेस घासते

वरन भात कसाका, लावरलीवर खाते
सिध्या सडकनय् , वाकडं वाकडं जाते

यका जागी ठेवत नाइ, कइस आपलं बूड
आन् उगलाल्या खराब, होते कवाय मूड

कालेजात जवानचं , लागलं हे जाहाले
तवानचं आवडते मने, एकटस राहाले

माले नसे समजत याले, झालं असन काय
असा वाटते आपटावा का, धरून याजे पाय

सांगा व्हइल कोन्या , हा उसेदीन बरा
पोरापाइ फुगल्या माह्या, डोसक्याच्या शिरा

====================

✍️ सुनील पोटे दिघोरी

====================

Post a Comment

0 Comments