ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयात कंत्राटी भरती !  • 27 ऑक्टोबर पर्यंत आवेदन आमंत्रित !

चंद्रपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान, चंद्रपूर येथे 11 महिन्याच्या कंत्राटी तत्वावर जीवशास्त्रज्ञ व जीआयएस तज्ञ पदाच्या जागा भरावयाच्या आहेत. याबाबत अधिक माहिती www.mahaforest.gov.in व www.mytadoba.org या संकेतस्थळावरुन ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या विविध कार्यालयामध्ये नोटीस बोर्डावर तपशिल दिलेला आहे.

परिपूर्ण बायोडाटा आणि इतर कागदपत्रे कार्यकारी संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान, मुल रोड, चंद्रपूर-442401, दुरध्वनी क्रमांक 07172-251414 यांच्या कार्यालयास पोस्टाने, समक्ष, ई-मेलव्दारा (ccffdtadoba2@mahaforest.gov.in) दिनांक 27 ऑक्टोंबर 2020 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत किंवा त्याआधी पाठवावे.

प्राथमिक छाननीनंतर योग्य उमेदवारांना मुलाखतीची तारीख व वेळ दूरध्वनी संदेश, पत्र, ई-मेलव्दारे कळविण्यात येईल. तसेच संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल. असे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक यांनी कळविले आहे.

Post a Comment

0 Comments